Maisto ir gėrimų užsakymo internetinėje svetainėje www.wokeriai.lt taisyklės:

 

Šios maisto ir gėrimų užsakymo internetinėje svetainėje www.wokeriai.lt taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Pirkėjui ir Pardavėjui privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės ir pareigos, maisto ir gėrimų atsiėmimo ir apmokėjimo sąlygos. Kai Pirkėjas, darydamas maisto ir gėrimų užsakymą, pažymi varnele nuorodą „Susipažinau su Taisyklėmis ir su jomis sutinku“, laikoma, kad Pirkėjas patvirtino, jog susipažino su Taisyklėmis ir sutinka jų laikytis. Taisyklės galioja tais atvejais, kai maisto ir gėrimų užsakymas atliekamas internetinėje svetainėje www.wokeriai.lt.

 

Maisto ir gėrimų pardavėjas – UAB „Kadapi“ (kodas Juridinių asmenų registre 305684135), Žirmūnų g. 48-79, 09226 Vilnius. Pirkėjas patvirtina ir supranta, jog Pardavėjas yra jo pasirinkto maisto gamintojas, iš kurio meniu Pirkėjas per internetinę svetainę www.wokeriai.lt pasirenka užsakyti atitinkamus produktus/prekes.

 

Maisto ir gėrimų užsakymai priimami internetinėje svetainėje www.wokeriai.lt (toliau – užsakymas) išduodami Vilniuje esančiame WOKeriai restorane.

 

Užsakymo sąlygos:

- Minimali užsakymo suma nėra nustatyta.

Užsakymo pagaminimo trukmė gali kisti. Apie užsakymo gamybos trukmę personalas informuoja atskirai.

Užsakymas gali būti atšauktas tik skambinant tiesiogiai į WOKeriai restoraną internetinėje svetainėje www.wokeriai.lt nurodytu telefonu ne vėliau kaip iki užsakymo patvirtinimo.

 

Galutinė kaina yra nurodoma patvirtinus Pirkėjo krepšelį.

 

Pirkėjas privalo apmokėti užsakymą jį atsiimdamas WOKeriai restorane.

 

Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti internetinėje svetainėje www.wokeriai.lt įvairias akcijas bei žaidimus, taip pat vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų ar žaidimų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet kokie akcijų sąlygų pakeitimai ar panaikinimas galioja nuo pakeitimų (panaikinimo) priėmimo momento.

 

Atsiskaitymo už užsakymą būdai gali būti grynaisiais pinigais užsakymo atsiėmimo metu arba banko kortele (Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard) užsakymo atsiėmimo metu.

 

Pirkėjas yra visiškai atsakingas už savo pateiktų ir patvirtintų duomenų, teikiamų užsakymo metu, teisingumą, taip pat už tai, kad užsakymas būtų atsiimtas nurodytu laiku. Pardavėjas neatsako už atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo nuostolių atlyginimo, jei Pirkėjas nepateikia tikslių duomenų arba jų patvirtinimas yra neteisingas ar Pirkėjas neatsiima užsakymo. Pirkėjas turi teisę pateikti užsakymą tik savo ar kitų asmenų (pagal pavedimus ar suteiktus įgaliojimus) interesais. Pirkėjas privalo naudoti, nurodyti ir teikti tik savo asmens duomenis arba duomenis asmenų, kurie jam suteikė tokius įgaliojimus. Pirkėjas, pateikdamas informaciją ir duomenis Pardavėjui, patvirtina, kad jis yra pateiktų asmens duomenų savininkas (subjektas) ar asmuo, turintis teisę tokius duomenis pateikti teisėtu pagrindu. Pirkėjas, pateikdamas bet kokią informaciją ir duomenis, privalo užtikrinti ir yra atsakingas už tai, kad jo pateikti duomenys (įskaitant asmens duomenis, bet jais neapsiribojant) ir informacija yra teisinga, tiksli ir išsami.

 

Pirkėjas privalo susipažinti su Pardavėjo patvirtinta ir viešai paskelbta Privatumo politika. Sutikimą arba nesutikimą su konkrečiais Pirkėjo Asmens duomenų panaudojimo būdais pirkėjas išreiškia pačioje Pivatumo politikoje numatyta tvarka. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą. Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Užsakytas maistas ir Pirkėjui paruoštas maistas dėl maisto pakavimo, taros ar kitos specifikos išoriškai gali skirtis nuo svetainėje www.wokeriai.lt pateiktame valgiaraštyje nurodytų patiekalų nuotraukų.

 

Pirkėjas neturi teisės reikšti jokių pretenzijų Pardavėjui, o Pardavėjas nėra atsakingas Pirkėjui (i) jeigu Pirkėjas neteisingai nurodė savo telefono numerį; (ii) jeigu Pirkėjas neteisingai suprato užsakymo pagaminimo laiką; (iii) jeigu Pirkėjas neatsiėmė užsakymo ne dėl Pardavėjo kaltės (neatvyko atsiimti, neatsiliepė į telefono skambutį ir kt.); (iv) dėl interneto svetainės www.wokeriai.lt techninių gedimų, sutrikimų ir kitokio pobūdžio trikdžių; (v) dėl banko mokėjimo kortelių tvarkymo sistemos gedimų, sutrikimų ir kitokio pobūdžio trikdžių.

 

Pardavėjas turi teisę neperduoti užsakymo Pirkėjui, jeigu Pirkėjas nesumoka Pardavėjui už užsakymą arba atsisako mokėti už užsakymą nesant tam objektyvių priežasčių.

 

Pirkėjas privalo patikrinti užsakymą atsiimdamas picerijoje ir visus skundus bei neatitikimus užfiksuoti kartu su užsakymą išdavusiu aptarnaujančiu personalu. Visos pretenzijos ir reikalavimai dėl maisto ir gėrimų kokybės yra pateikiami tiesiogiai WOKerių restoranui.

 

Pardavėjas turi teisę vienašališkai bet kada pakeisti ir papildyti šias Taisykles be išankstinio įspėjimo, todėl Pirkėjas kiekvieną kartą, prieš naudodamasis maisto ir gėrimų užsakymo paslauga, privalo susipažinti su Taisyklėmis ir patvirtinti, jog sutinka jų laikytis. Jei Pirkėjas patvirtino užsakymą, laikoma, kad jis besąlygiškai sutiko su visomis Taisyklėmis. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ir atsakomybės, jei Pirkėjas pateikė užsakymą, nesusipažinęs su šiomis Taisyklėmis ar jų dalimi.